Bygg Sikkert Produksjon AS produserer forskaling etter mål og tegninger fra kunden. Vi har stor kompetanse på forskalingsplanlegging og kan derfor tegne forskaling etter byggetegninger.