Mongstad

Glideforskalingsprosjekt gjennomført i 2010 av Gleitbau GmbH. Kontrakten med kunde Aker Solution ble inngått før vårt samarbeid startet.

Hovedentreprenør på prosjektet: Kruse Smith AS, Stavanger