Smart Hotell, Oslo

Rådgiving, planlegging, montasje og gjennomføring av glideforskaling for trapp- og heissjakter.

Montasje av arbeidsplattform på toppen av sjaktene for sikker montering av trappeelementene og støping av dekke.

Montasje av prefab trappeelementer i trappesjakt og støping av betongdekke over sjaktene.

Sted: Oslo
Kunde: Kruse Smith AS
August/september 2011